Διαχείριση Διαδικτυακών Πωλήσεων Προορισμών

Ας σχεδιάσουμε μαζί τις e-Πωλήσεις και την στρατηγική e-marketing του προορισμού σας και του δικτύου των επιχειρήσεων του. Το προσωπικό της RevMakers, με 14+ χρόνια τεχνογνωσίας στον τομέα των e-Πωλήσεων, μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να αναγνωρίσει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες, έτσι ώστε να μπορείτε να πετύχετε μια αύξηση των εσόδων σε όλες τις σχετικές με τις εταιρείες του έργου σας.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τις e-Πωλήσεις και το e-Marketing σας με:

 • την πλήρη ανάλυση του έργου σας,
 • την διερεύνηση των ευκαιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο,
 • την διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
 • τον σχεδιασμό της στρατηγικής των e-Πωλήσεων και του e-Marketing κινήσεων,
 • την δημιουργία μιας Ειδικής Τιμολογιακής Πολιτικής για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τους εταιρικούς πελάτες ή θεματικών συλλόγων-οργανώσεων,
 • την δημιουργία και την συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου σας,
 • την διαχείριση της παρουσίας του έργου σας στα κοινωνικά δίκτυα,
 • την διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη των δεδομένων του IBE (Internet Booking Engine) του έργου σας,
 • την παροχή στατιστικών στοιχείων για το σύνολο των μέσων που θα διαχειριζόμαστε και προτάσεις για την ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων.
 • την συμβουλευτική υποστήριξη όλων των τμημάτων και των εργαλείων με προτάσεις για την αύξηση των πωλήσεων,
 • την διαχείριση της φήμης σε ιστοσελίδες κριτικής για τον προορισμό σας,
 • την δημιουργία διαγωνισμών και εκστρατειών για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο site σας,
 • την συμβουλευτική υποστήριξη για αιτήματα νέων συνεργασιών, ιστοσελίδες καταχώρησης επιχειρήσεων κλπ (αν αξίζει τον κόπο και το κόστος ή όχι).
 • συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας ... τους στόχους σας !